Theater De Lievekamp en jouw privacy


Theater De Lievekamp gaat zeer zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Voor een transactie hebben we je naam en adresgegevens nodig en ook je bankgegevens. Op onze beveiligde website maak je zelf je account aan en hierin kun je ook aangeven of je onze nieuwsbrieven wilt ontvangen. Vervolgens mailen wij alleen die mensen die toestemming hebben gegeven. Je kunt je afmelden onderaan iedere nieuwsbrief die je van ons ontvangt. Wij zullen je gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden. Je kunt te allen tijde in je account zien hoe je bij ons geregistreerd staat en je gegevens kun je zelf online aanpassen. Wil je uit ons bestand gehaald worden? Dan kun je dit telefonisch regelen. Je kunt ook telefonisch wijzigingen doorgeven indien nodig. Onze medewerkers gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om. Theater De Lievekamp legt je gegevens vast om de dienstverlening aan je goed uit te kunnen voeren. We proberen je alleen relevante informatie over onze voorstellingen te sturen. Op deze manier proberen wij te voldoen aan de AVG dd. 25 mei 2018.