Laatste nieuws

Afgelopen maandagavond 15 mei maakten we het gloednieuwe programma voor theaterseizoen 2023-2024 bekend tijdens een speciale presentatie in een bomvolle Rabo Zaal voor de Osse pers en genodigden. De avond werd gevuld met gastoptredens van Iris Rulkens en theatermaker Ernest Beuving en toonden we diverse trailers voor een mooi overzicht van het nieuwe programma. Ook onthulden we daar de vier gloednieuwe magazinecovers en kregen alle bezoekers een prachtig exemplaar mee naar huis.

Trots

Ook programmeur Ron Megens kijkt met veel enthousiasme uit naar het nieuwe seizoen: “Niet zonder trots kan ik melden dat we opnieuw een mooi programma voor ons publiek hebben samengesteld met voorstellingen uit binnen- én buitenland. Een programma met een enorme diversiteit; variërend van bestaande theatervormen tot experimentele voorstellingen en nieuwe evenementen die we samen met andere culturele instellingen organiseren." 

glimp van nieuw theater en afscheid

Directeur Coen Bais opende met gepaste trots het programma op maandagavond 15 mei. “Het is een ambitieus, veelzijdig programma dat laat zien waar wij de afgelopen jaren naar toe zijn gegroeid. Maar het laat u ook een glimp zien van wat u straks kunt verwachten, in ons nieuwe theater.”(…) Niet alleen lichtte Bais een tipje van de sluier op over de nieuwbouwplannen, maar kondigde hij ook aan dat er vanaf januari 2024 een nieuwe directeur aan het roer zal staan van De Lievekamp. “De afgelopen jaren ben ik steeds intensiever betrokken geweest bij de ontwikkeling van onze nieuwbouwplannen. De komende periode vraagt die nieuwbouw steeds meer tijd, zo veel dat dit eigenlijk niet meer goed te combineren valt met de bedrijfsvoering. In 2024 bereik ik mijn pensioen, jawel…  En, hoewel ik nog lang geen afscheid wil nemen, lijkt het verstandig om mij vanaf dat moment volledig te focussen op de realisatie van onze nieuwbouwplannen en de dagelijkse bedrijfsvoering over te dragen aan mijn opvolger. Vanaf januari zal ik mij dan volledig concentreren op de bouw. De Lievekamp krijgt er een trouwe bezoeker bij en ik ga het Osse publiek ongetwijfeld nog vaak ontmoeten in het mooiste Theater van de Stad en de regio.”

De pers schreef verschillende mooie artikelen over ons nieuwe theaterprogramma. Lees hieronder de verschillende artikelen! 

 

 

 

 

Toegankelijkheid is voor ons theater heel belangrijk. Daarom hebben we het keuringsteam van Ongehinderd opnieuw gevraagd om een scan te laten doen van ons gebouw. Ongehinderd is een onderneming die zich inzet voor een toegankelijker Nederland en heeft een app en website waarmee mensen met een beperking altijd en overal inzicht krijgen in de toegankelijkheid van publieke locaties. 

Op de website en in de gratis app van Ongehinderd kun je voorafgaand aan je bezoek bekijken wat onze faciliteiten zijn en waar je eventueel rekening mee kunt houden. Zo ben je extra goed voorbereid en kun je onbezorgd genieten van een heerlijk avondje uit in ons theater! 

 

 

Gisteren was het zover: de officiële overdracht van het Zuiderstrandtheater uit Den Haag aan de gemeente Oss! Dit betekent weer een mooie stap richting een prachtig nieuw theater De Lievekamp, waar de Grote Zaal van het Zuiderstrandtheater deel van gaat uitmaken.

Voordat het Zuiderstrandtheater officieel werd overgedragen door de gemeente Den Haag aan de gemeente Oss, werd er tijdens een speciaal symposium gesproken over circulair bouwen en circulair ondernemerschap. De verplaatsing van het Zuiderstrandtheater is dan ook een circulair voorbeeld. Er zat een speciaal theatraal tintje aan dit symposium, want niemand minder dan Haagse cabaretier en columnist Sjaak Bral verzorgde het welkomstwoord en de inleiding. Daarna hield Vincent Gruis, de voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie en hoogleraar TU Delft een beschouwing over de circulaire bouweconomie. Natuurlijk werd het hele project rondom het Zuiderstrandtheater bekeken en vanuit drie perspectieven belicht, waaronder op het gebied van ontwerp en gebruik. Hierover werd gesproken door onze eigen directeur Coen Bais en Frederique van Alphen, de projectarchitect van Cepezed. Tot slot vond natuurlijk de feestelijke handeling plaats door de wethouders.

Deze middag werd georganiseerd door:

Gemeente Den Haag, gemeente Oss en theater De Lievekamp, demontagebedrijf Lagemaat, Ontwikkelaar Cepezedprojects en architectenbureau Cepezed.

IN DE MEDIA

In de regionale én de landelijke media werd er ook volop aandacht besteed aan deze bijzondere middag. Lees en bekijk hieronder de verschillende artikelen en video’s!


Algemeen Dagblad


Brabants Dagblad

Dtv Nieuws

Editie NL (RTL)

Omroep Brabant

Omroep West

Voorburgs Dagblad

Zoetermeers Dagblad

Gisteren was het zover: de start van de eerste masterclass Communicatie & Zichtbaarheid in het traject van Rabo Clubsupport Cultuureditie! Dit project is in het leven geroepen door Rabobank Oss Bernheze, NOC*NSF en LKCA, om culturele verenigingen uit de omgeving van Oss en Bernheze te ondersteunen met het worden en blijven van toekomstbestendige organisaties. Ook wij mochten hier vanuit theater De Lievekamp een steentje aan bijdragen en tijdens een masterclass onze kennis en ervaringen uit de praktijk delen met de verenigingen uit de regio. De masterclass werd geleid door brand-specialist Moniek IJzermans. Onze eigen senior marketeer Madeleine Oosterholt vulde Monieks verhaal aan met een doorvertaling naar de praktijk in ons theater en zij gaf de verenigingen een kijkje in onze theaterkeuken en in haar werk op de afdeling Marketing & Communicatie. 

 

Wil je meer weten over Rabo Clubsupport Cultuureditie? Bekijk dan een inspiratievideo via onderstaande knop!

 

Rabobank Oss Bernheze en theater De Lievekamp werken sinds kort samen aan projecten die bijdragen aan een inclusieve samenleving. Beide partijen beogen met dit vernieuwde partnership een sociaal-culturele impuls te geven aan Oss en omgeving. Op donderdag 17 november tekenden Peter de Bruin van de coöperatieve Rabobank en Coen Bais van theater De Lievekamp een samenwerkingsovereenkomst voor twee jaar.   

Binnen het vernieuwde partnership ondersteunt Rabobank de programmalijn Theater van de Stad. Theater De Lievekamp richt zich vanuit deze programmalijn op activering van groepen in onze samenleving die kwetsbaar zijn of extra ondersteuning nodig hebben. Dit zijn groepen die, beperkt door bijvoorbeeld opleiding, inkomen of als gevolg van discriminatie, geen of weinig aansluiting vinden op de samenleving. Daarnaast bouwen Rabobank Oss Bernheze en theater De Lievekamp met deze samenwerking aan versterking van het culturele amateurveld.

Iedereen kan meedoen

Peter de Bruin, directeur coöperatieve Rabobank voor de regio Oss en Bernheze: “Rabobank is meer dan een bank. In de eerste plaats zijn we een coöperatie. Daarmee onderscheiden we ons van andere banken. Want dankzij ons 'coöperatieve bankieren', kunnen we meer positieve invloed uitoefenen op de samenleving. Wij willen onder andere met partners bijdragen aan positieve veranderingen. Dat doen we door ons in te zetten voor een duurzamere, inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. De samenwerking met De Lievekamp sluit hier uitstekend bij aan. Want een sterke culturele sector helpt om de samenleving vitaal en sterk te houden.”

Directeur-bestuurder van theater De Lievekamp, Coen Bais vult aan: “In een gezonde culturele infrastructuur is alles binnen handbereik. Of je nu actief met kunst en cultuur bezig wilt zijn of passief, door het bezoeken van concerten of theatervoorstellingen. Samen met Rabobank werken we aan versterking van het amateurveld in Oss en Bernheze. Vooral in verenigingsverband, door kennis en ervaring over te dragen.” Culturele stichtingen en verenigingen bevorderen, net als sportverenigingen, de sociale cohesie en borgen de ontwikkeling van talent, door binnen een veilige omgeving mensen uit te dagen creatieve vaardigheden te ontwikkelen.

Rabo ClubSupport Cultuureditie

Rabobank Oss Bernheze en theater De Lievekamp geloven in het belang van Kunst en Cultuur en de kracht van stichtingen en verenigingen die hierin actief zijn. Eén van de belangrijke pijlers van deze samenwerking is daarom de versterking van het culturele amateurveld door middel van professionele kennisoverdracht. Deze uitbreiding van Rabo ClubSupport naar het culturele domein heeft de naam Rabo ClubSupport Cultuureditie gekregen. Bij dit project is ook Muzelinck, Centrum van de Kunsten, betrokken. Gedurende dit traject krijgen stichtingen en verenigingen ondersteuning en begeleiding op gebieden waar zij hulp of advies behoeven. Door middel van een inspiratiebijeenkomst, diverse masterclasses en webinars wordt kennisdeling gefaciliteerd.

 

Begin november maakte het Fonds Podiumkunsten bekend aan welke theaters extra programmasubsidie is toegekend vanuit de zogenaamde 'Podiumregeling'. Met veel trots kunnen we mededelen dat het fonds onze aanvraag heeft toegekend en ons zelfs de A-status gaf. De beoordelingscommissie gaf aan veel waardering te hebben voor de artistieke positie van ons theater en de (culturele) inbedding in de samenleving, dat laatste mede dankzij onze programmalijn Theater van de Stad. Met de combinatie van een brede, vraaggerichte programmering en een steeds betere verankering in de stad zien we ons theaterpubliek groeien. Deze subsidietoekenning geeft een impuls aan onze toekomstige ambities om nog meer spraakmakend internationaal en gesubsidieerd aanbod naar Oss te halen!