Laatste nieuws

Begin november maakte het Fonds Podiumkunsten bekend aan welke theaters extra programmasubsidie is toegekend vanuit de zogenaamde 'Podiumregeling'. Met veel trots kunnen we mededelen dat het fonds onze aanvraag heeft toegekend en ons zelfs de A-status gaf. De beoordelingscommissie gaf aan veel waardering te hebben voor de artistieke positie van ons theater en de (culturele) inbedding in de samenleving, dat laatste mede dankzij onze programmalijn Theater van de Stad. Met de combinatie van een brede, vraaggerichte programmering en een steeds betere verankering in de stad zien we ons theaterpubliek groeien. Deze subsidietoekenning geeft een impuls aan onze toekomstige ambities om nog meer spraakmakend internationaal en gesubsidieerd aanbod naar Oss te halen!

 

Van tijdelijk project naar volwaardige programmalijn

Wat in 2017 begon als een tijdelijk project, is uitgegroeid tot een volwaardige programmalijn. Theater van de Stad werd geboren vanuit het idee en de intrinsieke motivatie om onze maatschappelijke rol in de Osse samenleving te versterken. Na vijf jaar gaat Theater van de Stad verder dan alleen de programmalijn. Theater van de Stad is gegroeid en is inmiddels onlosmakelijk verbonden aan De Lievekamp en haar missie: cultuurbeleving voor iedereen. Deze integratie in de organisatie heeft ervoor gezorgd dat alle thema’s rond inclusie en diversiteit zich ook vertalen naar bepaalde keuzes binnen andere afdelingen, zoals de reguliere programmering en eigen producties. Bijvoorbeeld door influencers en gamers uit te nodigen voor samenwerkingen.

Jubelende evaluatie
Begin november vond er een jubelende evaluatie door de gemeente Oss plaats van het project Theater van de Stad. De gemeente is zeer enthousiast over de ontwikkeling die De Lievekamp met Theater van de Stad heeft doorgemaakt. Oss stelt daarom structureel een bedrag beschikbaar voor Theater van de Stad. “Theater De Lievekamp heeft aan de subsidievoorwaarden voldaan en heeft Theater van de Stad verankerd in haar organisatie. Sterker nog: ze heeft het leidend principe gemaakt binnen de programmering en organisatie en is een voorbeeld voor andere theaters”, zo stelt het College van B en W.

 

 

In de regionale pers werd er ook aandacht besteed aan het vijfjarige jubileum van deze programmalijn. Lees en bekijk hieronder de verschillende artikelen!

 

 

 

Voor niemand zouden er drempels moeten zijn om het theater te bezoeken!

Dit theaterseizoen slaan wij de handen ineen met de organisatie RADAR. Er zijn verschillende voorstellingen te zien die een belangrijk thema behandelen dat raakt aan RADAR.  

RADAR is het antidiscriminatiebureau in de gemeente Oss waar je gratis terecht kunt. RADAR bevordert gelijke behandeling en zet zich in voor een inclusieve samenleving die iedereen gelijke kansen biedt. RADAR en theater De Lievekamp vinden het belangrijk dat iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn. Daar zetten we ons elke dag voor in, samen met betrokken vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven.

RADAR interviewde Lobke van der Sanden, onze Programmeur Theater van de Stad, over de voorstellingen en het belang van deze samenwerking. Lees het hele interview via de knop hieronder. 

Samen maken we het verschil!

 

Op dinsdagmiddag 20 september vond de voorronde van het Ouderen Songfestival plaats in ons theater, een landelijk festival voor muzikale ouderen vanaf 55 jaar. Met maar liefst 17 deelnemers én een zaal vol enthousiast publiek werd het een mooie muzikale middag. Het Brabants Dagblad was erbij en schreef er een mooi artikel over. Op zondag 23 oktober vind de pre-finale plaats, opnieuw in de Rabo Zaal. De grote landelijke finale zal plaatsvinden op zondag 11 december in het DeLaMar theater in Amsterdam. 

 

Groep 8 van basisschool de Teugelaar wilde zó graag hun groep 8 musical op het podium van De Lievekamp opvoeren, dat ze op eigen initiatief een speciale Teugelmarkt organiseerden om de zaalhuur te kunnen bekostigen. Op vrijdag 1 juli vond de markt plaats en het was een groot succes!

De afgelopen weken werd er hard gewerkt aan de voorbereidingen en wat een geluk dat het mooi weer was! Daardoor bleven er veel mensen hangen en werd er volop gedronken en gegeten. En het is gelukt, groep 8 heeft het voor elkaar: de musical kan worden uitgevoerd in theater De Lievekamp! Met een flessenactie en een geweldige markt hebben de leerlingen het volledige bedrag bij elkaar gesprokkeld.

Speciale dank aan iedereen die heeft meegeholpen, zoals sponsoren en ouders, maar vooral ook de kinderen van groep 8 die de hele dag hebben opgebouwd, verkocht en opgeruimd.  

Dankzij de sponsoren waren er geweldige prijzen te winnen, was er volop eten, waren er twee springkussens en kon de DJ mooie prijzen uitreiken. Wat waren de kinderen trots op hun inzet en resultaat! Ook waren ze aangenaam verrast over hoe goed de markt werd bezocht én dat zelfs een wethouder en de directeur van De Lievekamp een kijkje kwamen nemen.

Het team van de Teugelaar heeft groep 8 van harte gefeliciteerd met het behaalde succes! 

Veel groeten,

Groep 8 van de Teugelaar

 

Op donderdagavond 23 juni werd in de Osse gemeenteraad de overname van het Zuiderstrandtheater uit Den Haag besproken. Alle raadsfracties waren unaniem positief over onze nieuwbouwplannen. Het duurzame aspect wat hierbij komt kijken, wordt beschreven als een unieke buitenkans die Oss niet kan laten liggen. Het is fijn om te horen dat onze ambitieuze visie op de toekomst wordt gedeeld en dat ons theater zo wordt gewaardeerd om ons programma en hoe we dat presenteren. Vandaag verschenen er diverse mooie artikelen over in de Osse pers. Je kunt de volledige artikelen lezen via de knoppen hieronder. 

Directeur Coen Bais: "Dank aan de gemeenteraad Oss voor alle waardering gisteravond voor wát we doen en hoé we dat doen en het vertrouwen in onze plannen voor de toekomst!"