Schenkingen

Schenkingen van elke omvang zijn van harte welkom. De Lievekamp kan je steun bijzonder goed gebruiken voor de realisering van onze talloze culturele en maatschappelijke ambities.

 

De Geefwet

De Geefwet maakt het voor je aantrekkelijker om De  Lievekamp te steunen. Omdat wij door de belastingdienst zijn aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) levert je gift fiscaal voordeel op. Of je nu kiest voor een eenmalige of periodieke* gift, je mag 1,25 keer het bedrag van de gift meenemen voor de giftenaftrek bij je aangifte Inkomsten Belasting. Daartoe moet je gift wél worden vastgelegd in een overeenkomst. Vraag bij onze kassa naar de modelovereenkomst.

*Een periodieke gift loopt minimaal 5 jaar in 5 gelijke termijnen.

Een rekenvoorbeeld | Donateur (periodiek)

 Bruto bijdrage:  5 x € 250,00
 per jaar
 Netto bijdrage in
 belastingschaal 40,8%
 € 122,50
 per jaar
 Netto bijdrage in
 belastingschaal 52%
 € 87,50
 per jaar

 

Nalaten

Via je testament kun je nalaten aan De Lievekamp. Als goed doel is De Lievekamp geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting. Je schenking komt geheel ten goede aan het doel.