Missie, visie en ambities

“Kunst en Cultuur is het domein van beelden, vormen, geluiden en teksten die worden voortgebracht omwille van hun symbolische of vormgevend betekenis. Dat geldt dus zowel voor opera als fanfaremuziek, zowel voor The Lion King als King Lear, zowel voor mode en popmuziek als beeldende kunst en theater.

De grens tussen Kunst en Cultuur is daarbij gradueel: naarmate vormgeving of oorspronkelijkheid belangrijker zijn spreken we van “Kunst”. Als populariteit, winstgevendheid, emotionaliteit, ambachtelijkheid en sociale samenhang belangrijker zijn schuiven we qua betekenis op richting “Cultuur”.

Arthur C. Danto - What Art Is (2014)

 

Onze missie

Theater De Lievekamp programmeert vraaggericht en presenteert een zo breed mogelijk, kwalitatief hoogwaardig programma op het gebied van professionele- en amateurkunst voor een zo breed en groot mogelijk publiek in Oss en de regio in een gastvrije en servicegerichte omgeving binnen een optimale culturele en zakelijke exploitatie.

Wij zijn een Theater met een Hart.

 

Onze visie

Wij presenteren al het moois dat theater te bieden heeft. Wij willen een aantrekkelijk theater zijn voor iedereen in onze stad en streek. Wij willen vermaken, verdiepen, informeren, prikkelen en perspectief bieden. Ons theaterprogramma omvat vooral kunst en cultuur, maar ook sport en spel. Wij creëren zelf nieuwe theatervormen als we niet kunnen vinden wat jij zoekt. Wij creëren meerwaarde en beleving met onze warme gastvrijheid.

Wij zijn het Theater van de Stad.

 

Onze ambities

In ons beleidsplan 2020-2023 hebben wij de onderstaande ambities geformuleerd.

  1. De Lievekamp wil haar belang als schouwburg voor Oss en de regio uitbreiden. De gemeente Oss streeft nadrukkelijk naar een regiofunctie, met bijbehorend voorzieningenniveau. Daarbij past een cultuurcluster waar alles mogelijk is voor iedereen in Oss en de regio binnen het volledige spectrum van Kunst en Cultuur.
  1. Onze kernactiviteit is ons podium, waar wij een uitgebreid programma bieden met ambitie en kwaliteit. Ons vraaggericht aanbod reikt tot ver buiten de traditionele theatervormen; wij behouden het goede en omarmen het nieuwe.
  2. Wij willen alle publieksgroepen in de stad en streek aan ons binden door actief te zijn in zowel het culturele als het sociale domein en educatie. We bieden alle inwoners van Oss een plaats van samenkomst en een podium in ons theater. Wij streven ernaar zowel cultureel als maatschappelijk relevant te zijn voor iedereen in de stad en streek.

 

Steun ons en draag bij aan...

…onze programma-ambitie

We hebben een stevige programma-ambitie: zo willen we zélf meer internationaal aanbod halen naar Oss om daarmee onderscheidender te zijn van andere theaters.

…onze maatschappelijke rol

Ons driejarig project Theater van de Stad, waarin we ons, naast ons professionele aanbod, openstellen voor sociaal-culturele initiatieven uit de wijken en dorpen, wordt definitief verankerd en geïntegreerd in onze bedrijfsvoering.

…jeugd en jongeren

We ontwikkelen eigen aanbod voor het Basis-, Voortgezet- en Speciaal onderwijs: cursusaanbod, leskisten, spreekbeurtkoffers, met je klas naar het theater en maatwerk.